D2pawn
ломбардна звітність

"Звіт з предметів застави" показує за довільний часовий період докладну інформацію по виданих кредитах, перезалогах та повернутих кредитах в аналітичному розрізі предметів застави.
Предмети застави групуються в окремі групи з відображенням попередніх підсумків по кожній групі. 


Зміст "Денного звіту" повторює "Звіт з предметів застави", виконаний за повний поточний день з додаванням відомостей про рух грошових коштів по касі.
Розмір виручки і розрахунковий отстаток грошей у касі збігається з підсумковими даними X- та Z-звітів фіскального реєстратора.