тільки в онлайн

Для мережевих закладів

06

Новий

Система організації взаємодії закладів громадського харчування єдиної мережі D2NET  націлена на забезпечення наступних форм інформаційних зв'язків: 

Мережа підлеглих точок реалізації страв
Така схема характерна для мережі ресторанів однотипної спрямованості: централізоване off-line управління точками продажу, формування меню з центру, збір інформації за допомогою програмного модуля D2dispatch, єдина база контрагентів, єдиний централізований товарний облік по всім закладам мережі. Працівникам кожного ресторану доступна тільки реалізація страв за встановленими в центральному офісі правилами, а також реєстрація касових операцій.

Мережа самостійних закладів громадського харчування 
Схема виникає в тих випадках, коли ресторанна мережа являє собою набір різнорідних закладів громадського харчування з самостійним локальним менеджментом: локальне on-line управління в кожному закладі, внутрішній товарний облік, локальна цінова і номенклатурна політика, локальний вибір контрагентів. Об'єднані в off-line режимі результати локальних обліків кожної точки за допомогою програмного модуля D2combine утворюють єдиний глобальний облік по всій мережі закладів громадського харчування.

Мережа змішаних закладів громадського харчування
Така форма об'єднання закладів громадського харчування передбачає комбінацію об'єднань підлеглих і самостійних закладів. Довільні інформаційні зв'язки закладів дають можливість побудови найскладніших мереж управління ресторанним бізнесом.

Спеціальний модуль збору та синхронізації даних підпорядкованих закладів D2dispath готує інформацію для подальшого централізованого обліку, аналізу та управління. На базі цього модуля можна організувати необмежену кількість робочих місць Диспетчера, кожне з яких обслуговує задану групу локальних підпорядкованих закладів.

Головне завдання програмного модуля D2combine полягає в перетворенні локальних термінів обліку кожного ресторану в глобальні терміни всієї мережі і об'єднання їх для глобального аналізу. Модуль оснащений власними засобами перегляду та звітності, передачі даних в бухоблік, експорту в популярні офісні програми. Порівняльний перегляд даних D2combine в розрізі точок глобальної мережі громадського харчування надає цінну інформацію для підвищення ефективності роботи відстаючих підрозділів.