тільки в онлайн

Модуль керування продажами

603

Новий

D2sellmanage - засіб управління продажами в закладах громадського харчування. Є обов'язковою складовою системи автоматизації ресторанного бізнесу D2RESTAURANT та швидкого харчування D2FASTFOOD.

Комбінація налаштувань фронтальних систем D2restaurant, D2fastfood і D2trade дозволяє налаштувати систему під індивідуальне завдання будь-якої складності - від простої закусочної до мережі розважальних комплексів.

Дворівнева структура об'єктів обліку передбачає поділ однотипних об'єктів на базовий та фронтальний рівні з можливістю встановлення довільних міжрівневих зв'язків.

На базовому рівні конфігуруються тільки базові об'єкти обліку (артикули, підрозділи, котрагентами, платіжні засоби), які необхідні для товарного обліку і не залежать від специфіки фронтальних систем.

На фронтальному рівні конфігуруються специфічні для кожної фронтальної системи (D2restaurant, D2fastfood і D2trade) об'єкти обліку (меню, зали, кухні, клієнти, працівники тощо). Ці об'єкти обліку пов'язані з базовими об'єктами у відношенні "багато до одного". Наприклад, для запобігання пересортиці однотипні товари фронтального рівня з однаковою ціною можуть бути об'єднані в товарному обліку в один артикул базового рівня, а кілька фронтальних кухонь можуть бути об'єднані в один обліковий підрозділ базового рівня.

Передбачена можливість створення необмеженої кількості меню для кожного налаштування. Спеціальний механізм дозволяє оперативно замінити поточне меню на інше.

Модуль реєстрації робочого часу персоналу дозволяє вести облік погодинної заробітної плати за денною та нічною ставках, що є досить актуальним для закладів швидкого харчування.

Графічний конфігуратор столів в ресторанному налаштуванні дозволяє найбільш правдоподібно візуалізувати ресторанний зал. Це помітно полегшує навігацію по залу в момент вибору столу, що обслуговується.

Самий складний механізм лояльності може бути реалізований комбінацією трьох основних методів знижок - тимчасовою, сумовою та кількісною. Кожен з запрограмованих механізмів лояльності може бути присвоєний клієнту або групі клієнтів.

Кожному користувачеві може бути надано індивідуальні права доступу до всіх ресурсів системи. Такий підхід дозволяє організувати оптимальну модель інформаційної та фінансової безпеки на підприємстві.

3 800 грн.