тільки в онлайн

Товарно-фінансовий облік

604

Новий

D2manage - товарно-фінансовий облік в закладах громадського харчування. 

Калькуляційно-технологічна карта може містити необмежену кількість інгредієнтів, напівфабрикатів або страв з необмеженою глибиною закладання, реєструється історія зміни калькуляціонно-технологічних карт.
Розрахунок вартості здійснюється в закупівельних цінах та в облікових цінах необмеженої кількості категорій, пов'язаних з обліковими підрозділами (наприклад, облікові ціни моркви в калькуляційній карті супу та морквяного фрешу можуть відрізнятися). Зміна ціни інгредієнта викликає автоматичний перерахунок пов'язаних з ним калькуляційних карт.

Реєстрація операцій руху товарів передбачає всі особливості обліку в громадському харчуванні - реєстрація упаковок, терміну придатності і т.п. Всі рухи артикулів реєструються у вхідних цінах та облікових цінах кожного підрозділу. Вхідні ціни реєструються прибутковими документами або розраховуються автоматично при реєстрації інвентаризаційних надлишків. Списання собівартості товарних залишків здійснюється з урахуванням собівартості кожного окремого постачання.

Операція «Розробка» головним чином призначена для оприбуткування інгредієнтів закупленого подуктового набору в тих випадках, коли цей набір неможливо зафіксувати в технологічній карті. Так, м'ясна туша оприбутковується у вигляді м'яса, сала, кісток і т.п. за результатами фактичної розробки. Взагалі, операція «Розробка» являє собою дуже затребуваний універсальний інструмент вирішення локальних проблем у товарному обліку - у будь-який момент часу на будь-якому виробничому підрозділі однією операціеєю можна замінити довільний набір страв і напівфабрикатів на довільний набір інгредієнтів та навпаки.

Операція «Виробництво» розкомплектовує вироблені страви та списує інгредієнти за нормами закладки відповідно до порядку FIFO. Несписані інгредієнти автоматично фіксуються в спеціальних регістрах для можливості повторного списання з поповнених постачань. Таким чином, вирішується проблема від'ємних залишків на виробничих підрозділах - менеджеру обліку надається можливість прийняття рішення про долю від'ємних залишків: повне ігнорування, поступове їх списання з майбутніх постачань, заміна на артикули, що зареєстровані як надлишки і т.п.

Товарні запаси на підрозділах відображаються з урахуванням критичних залишків, що дозволяє автоматично сформувати завдання експедитору на закупівлю продуктів. Існує можливість оперативного перегляду залишків з деталізацією по постачаннях, прослідкувати рух кожного артикулу в розрізі операцій.

Інвентаризація продуктів автоматично формує операції недостач і надлишків. Інвентаризації можуть бути піддані або всі продукти (повна інвентаризація), або відібрані продукти (часткова інвентаризація), кількість інвентаризацій в місяць необмежена. Не виникає жодних проблем з інвентаризацією напівфабрикатів і страв - в момент інвентаризації вони розкладаються на складові інгредієнти у відповідності з технологічними картами.

Засіб управління фінансами забезпечує необхідний облік руху грошових коштів на підприємстві. Внесення, вилучення, реалізація, нарахування заборгованості і т.п. операції реєструються в системі. Це дає можливість оперативного розрахунку грошових залишків у касах і сейфах підприємства, обліку фінансових заборгованостей контрагентів і багато іншого.

Спеціальний модуль D2link видає в 1С (або інший бухгалтерський пакет) зведені за звітний період дані для побудови загальної бухгалтерської звітності по підприємству. Передані дані представляють собою синтетичну інформацію про товарообіг, достатню для побудови бухгалтерських проводок. Аналітичні бухгалтерські звіти генеруються безпосередньо з D2manage.

7 800 грн.